KAEDAH TEORI KECERDASAN PELBAGAI

Konsep dan Definisi

· Mengikut pandangan tradisi, kecerdasan adalah ditakrifkan sebagai keupayaan mental seseorang individu yang boleh diukur.
· Pada tahun 1904, Alfred Binet seorang psikologis dari Perancis telah berjaya membina satu ujian kecerdasan – Skala 1905.
· Skala 1905, untuk menguji kecerdasan pelajar berdasarkan ingatan mereka dari aspek keupayaan sentuh dan mereka bentuk sehingga keupayaan mentakrif konsep yang abstrak.

· 1912 – William Stern telah memperkenalkan konsep darjah kecerdasan (IQ) dan berjaya membina rumus.
· Mengikut sesetengah pendidik, kecerdasan bukan serupa dengan umur, tinggi atau berat (tidak boleh diukur secara langsung) tetapi sebagai kemahiran penyelesaian masalah, termasuk keupayaan mengadaptasi kehidupan dan belajar daripada pengalaman harian.
· Vygotsky– Keupayaan menggunakan kemahiran belajar dengan bantuan orang yang lebih mahir melalui teknik pemudahcaraan dengan scaffolding.
Potensi Dan Kecerdasan Manusia
· Potensi ialah keupayaan dan kebolehan terpendam dalam individu, dan jika dicungkil boleh digunakan untuk melakukan sesuatu.
· Dikaitkan dengan bakat manusia yang menjadi salah satu aspek daripada fitrah manusia – kebolehan manusia melakukan sesuatu aktiviti selaras dengan fitrah yang ada padanya.
· Ditinjau dari aspek-aspek jasmani, mental, rohani, emosi dan sosial
· “… memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan …” (Falsafah Pendidikan Kebangsaan )


Kecerdasan-Kecerdasan

Menurut Howard Gardner, berpendapat bahawa setiap orang dikurniakan potensi yang berbeza dalam fitrahnya.
· Kecerdasan Linguistik
kecerdasan membaca, menggunakan perbendaharaan kata, tulisan kreatif, puisi, perbahasan, berjenaka dan bercerita.

· Kecerdasan Logikal-matematikal
kecerdasan mengira dengan nombor serta menyelesaikan masalah matematik mudah dan kompleks, menaakul dan memikir secara kritis untuk membuat keputusan serta mengamati dunia visual.

· Kecerdasan Visual-spatial
kecerdasan menepati ruang, melukis, membentuk corak, mewarna, mencipta dan membina gambaran mental serta mengamati dunia visual

· Kecerdasan Muzik
kecerdasan mengenal pasti bunyi vokal, bunyian alam sekitar dan menyanyi serta mencipta lagu, kepekaan terhadap ritma dan melodi muzik.

· Kecerdasan Tubuh Kinestetik
kecerdasan gerak badan, gimnastik, kawalan fizikal tubuh badan, kawalan anggota, sukan, permainan dan mereka cipta gaya menari.

· Kecerdasan Interpersonal
kecerdasan interaksi sosial termasuk semangat bekerjasama, kepandaian memimpin serta berkomunikasi dengan berkesan.

· Kecerdasan Intrapersonal
kecerdasan berinteraksi secara dalaman untuk merangsang diri sendiri.

· kecerdasan Spritual
ilmu pengetahuan dan kefahaman seseorang terhadap agama.

Kepentingan Mengetahui Kecerdasan Pelbagai
· menyokong pembelajaran bersepadu secara menyeluruh selaras dengan Falsafah Paendidikan Kebangsaan dan keperluan murid.
· menerima persamaan dan perbezaan individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan.
· meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas.
· meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan.
· meningkatkan profesionalismegurudan menggalakkan inovasi dan penyelidikandalam pengajaran dan pembelajaran.
· mewujudkan kolaboratif disekolah.
· mempelbagaikan penilaian.

Melaksanakan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran
· Mengenalpasti kekuatan sendiri dan kekuatan murid dalam kecerdasan pelbagai.
· Memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan murid
· Memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah
Baca Seterusnya..

SEJARAH SK KUALA KURAU

Dibina dalam tahun 1918 sebagai sekolah rakyat dengan sebuah bangunan kayu PWD No. 398, berukuran 60’ X 24’. Kemudian disusuli dengan sebuah bangunan lagi PWD 592 berukuran 62’ X 24’ di atas sebidang tanah seluas 2 ekar 3 rod 23 pol. Guru Besar pada masa itu ialah Cikgu Basiron.


Pada tahun 1924 dianggarkan seramai 120 orang murid belajar dan pada tahun 1939 pula keramaian bertambah kepada 136 orang dengan 4 orang guru. Semasa kedatangan jepun pada Perang Dunia Kedua pada 1941, murid sekolah ini seramai 140 orang dan 4 orang guru. Selepas tamat Perang Dunia Kedua tahun 1946 keramaian murid 106 orang dan guru 5 orang.

Pada tahun 1957, semasa menyambut kemerdekaan keramaian murid semakin bertambah sehingga meningkat 304 orang dan keramaian guru juga bertambah menjadi 9 orang. Pada 5.5.1967 Cikgu Abdullah Thani bin Hj. Ahmad dari SK Sungai Megat Aris mula bertugas sebagai Guru Besar di sekolah ini dengan rasminya. Keramaian murid 611 orang dan keramaian guru 19 orang.

Bangunan baru mula dibina pada tahun 1974, bangunan 2 tingkat dengan 10 buah bilik darjah, sebuah pejabat, sebuah makmal sains, sebuah pusat sumber dan kantin. Bangunan ini dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran Malaysia, Dato’ Seri Dr. Mahathir bin Mohammad pada 24 Ogos 1975. Pada ketika itu keramaian murid ialah 851 orang dan 25 orang guru. Pada 20.8.1979, Guru Besar En. Abdullah Thani bin Hj. Ahmad telah bertukar ke SK Taiping.

Pada 2.1.1980, Tn. Hj. Hamzah bin Hj. Ihsan dari SK Parit Haji Wahab mula bertugas sebagai Guru Besar dengan rasminya disekolah . keramaian murid sebanyak 932 orang dan guru 31 orang. Sebuah lagi banggunan baru (pasang siap) yang mempunyai 6 bilik darjah dan menjadikan sekolah ini mempunyai 16 bilik darjah pada tahun 1983. dua orang tokoh ternama dalam sejarah tanah air yang pernah menjadi murid sekolah ini ialah En. Yusof bin Ishak (Bekas Presiden Republik Singapura) dan adik beliau En. Abdul Aziz bin Ishak (Bekas Menteri Pertanian Persekutuan Tanah Melayu) selepas merdeka.

Pada 16.11.1987, Tn. Hj. Hamzah bin Hj. Ihsan telah bertukar ke SM Raja Lope Nor Rashid Tanjung Piandang dan Digantikan dengan En. Badruzzaman bin Hj. Mohd Hassan, Guru Besar dari SK Dato’ Alauddin, selinsing. Keramaian murid 826 orang dan guru 30 orang dengan seorang pegawai kerani dan 5 orang pekerja. Pada 16.11.1991, En. Ismail bin Hj. Zakaria telah bertukar dari SK Kuala Kurau ke SK Guru Nanak Ipoh (Guru Besar) dan digantikan dengan En. Shaari Embon, Penolong Kanan Hem dari SM Tok Perdana, Sitiawan, Perak. Keramaian murid 817 dan guru 38 orang, seorang kerani serta PAR dengan 7 orang pekerja. En. Mohd Khalid bin Mohd Yusof, Guru Besar SK Telok Medan ke sekolah ini pada 16.6.1992 sebagai Guru Besar dan telah bersara dalam perkhidmatan pada 27.8.1998.

Pada tahun 1990 sebuah bangunan PKG telah dibina. Bagi menjayakan sekolah satu sesi pada tahun 2001 pihak kerajaan telah mendirikan 2 blok bangunan tambahan 3 tingkat.Pada awal Julai 2002 sekolah dijalankan dalam satu sesi sahaja. Pada tahun 2001 juga sebuah bangunan makmal komputer telah dibina, tetapi ianya hanya siap dan boleh digunakan pada akhir tahun 2004.


Baca Seterusnya..